ITP 1, ITP 2 och ITPK för tjänstemän

ITP är en kollektivavtalad tjänstepension. Privata arbetsgivare med kollektivavtal betalar ITP för sina anställda tjänstemän. Tjänstepensionen ITP innehåller förutom ålderspension även sjukpension och skydd till efterlevande vid dödsfall.

Tjänstepensionen ITP

ITP är en tjänstepension för privatanställda tjänstemän som har förhandlats fram av PTK och Svenskt Näringsliv. ITP innehåller två avdelningar:

ITP 1 - premiebestämd ålderspension

Premiebestämd ålderspension innebär att premien är bestämd på förhand, men inte storleken på pensionen. Premien är en viss procent av den anställdas lön. Det här innehåller ITP 1:

ITP 2 - förmånsbestämd ålderspension

Förmånsbestämd ålderspension innebär att storleken på pensionen är förutbestämd, men inte företagets premiekostnad. Pensionen är en viss procent av den anställdas lön, som ger ett fast pensionsbelopp per månad.

Det här innehåller ITP 2:

Collectum är knutpunkt för ITP

Collectum är länken mellan arbetsgivarna som betalar pensionspremierna, tjänstemännen som har tjänstepensionen ITP, och försäkringsbolagen som förvaltar pensionerna.

Avstå från ITP-planen

Om tjänstepension redan tecknats för de tjänstemän som är anställda när kollektivavtalet träder i kraft finns möjlighet att behålla den genom att avstå från ITP-planen. Det är dock viktigt att detta avstående görs hos Collectum. Avstående ska anmälas på speciell blankett till Collectum inom sex månader från tidpunkten för kollektivavtalet.

Egna företagare och VD

Det finns ingen skyldighet för företag att teckna ITP för egen företagare eller VD, men de kan omfattas och det är vanligt att företagen tecknar en försäkringslösning även för dessa.

Vi hjälper arbetsgivare att ha koll på kollektivavtalad försäkring och pension.

I vilken roll besöker du sidan idag?