Olika val för företagare och VD

Egenföretagare, VD och delägare i aktiebolag, den så kallade frikretsen, kan förstärka sitt försäkringsskydd genom kompletterande försäkringar.

Olika val

När företaget ska teckna försäkringsskydd för frikretsen kan man välja mellan flera olika alternativ. Försäkringsskyddet kan lösas via Fora eller ITP-planen via Collectum, eller genom individuella försäkringar hos valfritt försäkringsbolag. De olika försäkringsskydden kan kombineras.

En mängd olika faktorer kan påverka valet, till exempel lön, tidigare anställning, familjesituation, hälsa och bolagsform.

Avtalsförsäkringar

  • Företagares egen försäkring via Fora. Denna innehåller tre produkter som företagaren kan teckna en eller flera av. Dessa är Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS), Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) och Avtalspension SAF-LO.
  • ITP-planen via Collectum. För att teckna ITP krävs kollektivavtal.
  • Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) hos ett flertal bolag.
  • Individuella försäkringslösningar hos valfritt försäkringsbolag.

VD och delägare i aktiebolag eller egenföretagare kan inte omfattas av omställningsförsäkringen via Trygghetsfonden TSL eller omställningsavtalet via TRR Trygghetsrådet.

Individuella försäkringar

På marknaden finns försäkringsbolag som erbjuder

  • sjukförsäkring
  • olycksfallsförsäkring
  • pensionsförsäkring
  • livförsäkring
  • specialprodukter som sjukvårds-, sjukavbrotts och kompanjonförsäkring

Sjukförsäkring

En individuell sjukförsäkring kan höja ersättningsnivån upp till 90 procent av inkomsten under sjukpenning- och sjukersättningstid.

Olycksfallsförsäkring

En individuell sjukförsäkring gäller vanligen dygnet runt. Det är viktigt att skyddet täcker både arbetstid och fritid om man inte har tecknat Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA).

Pensionsförsäkring

Den allmänna ålderspensionen är ett grundskydd. Genom att pensionsspara kan man höja sin pension eller välja att gå i pension tidigare (tidigast 55 år). Om den försäkrade avlider kan make/maka och barn skyddas genom pensionsförsäkringen.

Livförsäkring

En livförsäkring är ett bra komplement till grundskyddet enligt lag. Den kan ge ett skattefritt engångsbelopp, som gör det möjligt att till exempel lösa in lån, betala kostnader i samband med dödsfallet eller att spara ett kapital som reserv för framtida behov.

Sjukvårdsförsäkring

En sjukvårdsförsäkring ger tillgång till kvalificerad vård och minskar företagets risk för ekonomisk skada på grund av långvarig frånvaro. Försäkringen täcker kostnaderna för nödvändig sjukvård/operation samt innebär snabb vård. Försäkringen ger tillgång till specialistvård. Försäkringen kan tecknas för alla eller för nyckelpersoner i företaget.

Sjukavbrottsförsäkring

Om ägaren eller en anställd nyckelperson skulle drabbas av olycksfall eller långvarig sjukdom kan det innebära att företagets intäkter minskar, medan de fasta kostnaderna (till exempel löner, hyra, räntor och telefoni) kvarstår. Med en sjukavbrottsförsäkring kan skydd ordnas för rörelsen som bidrar till att täcka dessa kostnader. Försäkringen täcker de fasta kostnaderna som belastar rörelsen och de merkostnader som kan uppstå om en ersättare måste anlitas.

Kompanjonavtal och kompanjonförsäkring

Den som driver ett aktiebolag eller handelsbolag kan ha en eller flera kompanjoner. I så fall bör man som företagare fundera på att skriva ett kompanjonavtal och att teckna en kompanjonförsäkring. Avtalet reglerar rättigheter och skyldigheter mellan delägarna. Utfallande försäkringsbelopp från en kompanjonförsäkring kan användas för att lösa ut den avlidna kompanjonens familj ur företaget. Försäkringen kan även falla ut om en kompanjon måste dra sig tillbaka på grund av sjukdom.

Vi hjälper arbetsgivare att ha koll på kollektivavtalad försäkring och pension.

I vilken roll besöker du sidan idag?