Företagarens försäkringsskydd

De kollektivavtalade försäkringarna omfattar inte VD i aktiebolag och företagare. Undantaget är Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) som även gäller för VD och företagare som är verksamma i företag som tecknat försäkringsavtal med Fora. Företagare och VD kan förstärka sitt försäkringsskydd genom kompletterande försäkringar.

Som företagare räknas

  • I enskild firma – ägaren
  • I handelsbolag – samtliga ägare
  • I kommanditbolag – komplementären
  • I aktiebolag – aktieägare med minst en tredjedel av aktierna själv eller sammanräknat med barn, make/maka och förälder. För delägare med mindre andel finns möjlighet att efter ansökan beviljas undantag från att anslutas till de kollektivavtalade försäkringslösningarna. Make/maka till företagare räknas alltid som företagare, om han eller hon också är verksam i bolaget. Detta gäller oavsett bolagsform. Sambo, som är verksam i företaget och som har gemensamt barn med företagaren kan söka undantag från avtalsförsäkringarna. Undantag söks hos ITP-nämnden hos Collectum eller Försäkringsnämnden hos Fora.

Företagarens skydd genom socialförsäkringen

Företagare i aktiebolag, som får lön från bolaget, betraktas som arbetstagare och och omfattas av lagen om sjuklön de första 14 kalenderdagarna.

Egenföretagare omfattas inte av reglerna för sjuklön. För egenföretagare gäller endast sjukpenning och sjukersättning. Sjukanmälan ska göras till Försäkringskassan som även betalar ut sjukpenningen. Som egenföretagare gäller en grundläggande karanstid på sju dagar.

Tips - hos Försäkringskassan har du möjlighet att få snabbare information som är anpassad till dig som företagare. När du ringer Försäkringskassans kundnummer uppger du ”företagare”, då styrs samtalet till rätt handläggare.

Försäkringsskydd för företagare

Företagare och VD kan förstärka sitt försäkringsskydd genom kompletterande försäkringar. Försäkringsskyddet kan lösas genom individuell försäkring hos valfritt försäkringsbolag, försäkringar via Fora eller ITP-planen via Collectum.

För att företagare ska kunna teckna försäkring via Fora måste företaget antingen ha tecknat försäkringsavtal med Fora för anställda eller ha tecknat ett så kallat grundavtal. Grundavtalet innebär att företagaren omfattas av Trygghetsförsäkring vid arbetsskada och när företaget anställer arbetare i företaget omfattas dessa av samtliga AFA-försäkringar och Avtalspension SAF-LO. Premien för grundavtalet är 200 kr per år.

För att teckna ITP via Collectum krävs kollektivavtal.

Arbetslöshetsförsäkring kan tecknas genom medlemskap i en arbetslöshetskassa för företagare.

Läs mer om företagarens olika möjligheter till val av försäkringsskydd.

Vi hjälper arbetsgivare att ha koll på kollektivavtalad försäkring och pension.

I vilken roll besöker du sidan idag?