Vad kostar försäkringarna och tjänstepensionen?

Här finns premierna för de kollektivavtalade försäkringarna och tjänstepensionen för anställda arbetare och tjänstemän samt arbetsgivaravgiften.

Premier arbetare

Premier arbetare 2017

Fora fakturerar varje jämn månad.

Premier per arbetare (% av bruttolön) Lön ≤ 461 250 kr/år Lön > 461 250 kr/år
AGB/TSL (Omställningsförsäkring)* 0,3 0
AGS (Sjukförsäkring)** 0 0
TFA (Arbetskadeförsäkring)
0,01 0,01
TGL (Livförsäkring)** 0 0
FPT (Föräldrapenningtillägg)** 0 0
Avtalspension SAF-LO    
-pensionspremie*** 4,5 30
-premiebefrielseförsäkring** 0 0
Total premie 4,81 30,01
 Finansieras av överskott**** -0,25 0
Total premie som faktureras  4,56% 30,01%

* Hängavtalsföretag betalar 0,6%

** Premie betalas inte år 2017 då bolagen inom AFA Försäkring är välkonsoliderade.

*** Premien betalas från och med månaden då arbetaren fyller 25 år och till och med månaden innan 65 år.

**** Premiereduktion som finansieras genom ett  överskott inom STP-planen via AMF (den gamla pensionplanen för arbetare).

Premier enligt branschavtal

Inom ett antal branscher har parterna kommit överens om att arbetsgivaren ska betala premie för deltidspension (flexpension) och/eller arbetstidspension. Dessa premier tillkommer och är inte redovisade i sammanställningen ovan. Fora administrerar avsättningen. För vidare information hänvisas till respektive arbetsgivarförbunds kollektivavtal.

Särskild löneskatt pensionspremie

Pensionspremier beskattas med särskild löneskatt 24,26%. Den betalas av arbetsgivaren. Du kan läsa mer om särskild löneskatt hos Fora.

Premier tjänstemän ITP 1

Premier ITP 1 2017

Collectum fakturerar premien för tjänstepensionen ITP 1 varje månad. Om Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) tecknats hos Alecta ingår premien i Collectums faktura. Fora fakturerar för Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) och TRR Trygghetsrådet varje jämn månad.

Tjänstemän födda 1979 och senare omfattas av tjänstepensionen ITP 1. Det finns även företag som enbart har ITP 1 för samtliga tjänstemän oavsett ålder.

Premier per tjänsteman ITP 1 (% av bruttolön) Lön ≤ 38 438 kr/mån Lön > 38 438 kr/mån
ITP 1    
-ålderspension* 4,5 30
-premiebefrielseförsäkring* 0,144 1,089
-sjukförsäkring 0,126 0,63
TGL (livförsäkring) ca 0,15 0
TFA (arbetsskadeförsäkring) 0,03 0,03
TRR (omställningsavtal)** 0,3 0,3
Totalt 5,25% 32,049%

* Premien betalas från och med månaden då tjänstemannen fyller 25 år och till och med månaden innan 65 år.

** Hängavtalsföretag betalar 0,7%

Collectums hemsida kan du räkna ut vad ITP 1 kostar för företaget.

Premier enligt branschavtal

Inom ett antal branscher har parterna kommit överens om att arbetsgivaren ska betala premie för deltidspension (flexpension) och/eller arbetstidspension. Dessa premier tillkommer och är inte redovisade i sammanställningen ovan. Collectum administrerar avsättningen. För vidare information hänvisas till respektive arbetsgivarförbunds kollektivavtal.

Särskild löneskatt pensionspremie

Pensionspremien beskattas med särskild löneskatt 24,26%. Den betalas av arbetsgivaren. Du kan läsa mer om särskild löneskatt hos Collectum.

Premier tjänstemän ITP 2

Premier ITP 2 2017

Collectum fakturerar premien för ITP 2 varje månad. Om Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) tecknats hos Alecta ingår premien i Collectums faktura. Fora fakturerar för Trygghetsförsäkring vid arbetsskada TFA och TRR Trygghetsrådet varje jämn månad.

Tjänstemän födda 1978 och tidigare omfattas av ITP 2 om inte företaget tillämpar ITP 1 för samtliga tjänstemän oavsett ålder.

Premier ITP 2 (% av bruttolön)
ITP 2 (ålderspension, ITPK, sjukförsäkring m.m.)* ca 13,6
TGL (livförsäkring) ca 0,15
TFA (arbetsskadeförsäkring) 0,03
TRR (omställningsavtal)** 0,3
Totalt ca 14,1%

* Prognos för år 2017, stora avvikelser förekommer. Premien ligger normalt mellan 5 och 20%. I beräkningen har ingen hänsyn tagits till löneutvecklingen under 2017. Effekten av lönökning kan uppskattas genom att anta att en löneökning på 1% ger en ökad premie på ca 0,55 procentenheter. Premie betalas på lönedelar upp till 30 inkomstbasbelopp (1 845 000 kr/år). Premie betalas till och med månaden innan tjänstemannen fyller 65 år.

** Hängavtalsföretag betalar 0,7%

Alectas hemsida kan du göra en uppskattning om vad ITP 2 kostar för företaget. I Alectas internetkontor kan du göra en exakt beräkning av företagets kostnad för ITP 2.

Premier enligt branschavtal

Inom ett antal branscher har parterna kommit överens om att arbetsgivaren ska betala premie för deltidspension (flexpension) och/eller arbetstidspension. Dessa premier tillkommer och är inte redovisade i sammanställningen ovan. Collectum administrerar avsättningen. För vidare information hänvisas till respektive arbetsgivarförbunds kollektivavtal.

Särskild löneskatt pensionspremie

Pensionspremien beskattas med särskild löneskatt 24,26%. Den betalas av arbetsgivaren. Du hittar mer information om särskild löneskatt hos Alecta.

Deltidspensionspremie (flexpension)

Ett antal kollektivavtalsområden har kommit överens om att införa en premie för deltidspension som arbetsgivaren ska avsättas till de anställda. Premiens storlek beror på vilket kollektivavtal arbetsgivaren omfattas av. Läs mer om deltidspensionspremie.

Arbetsgivaravgiften

Arbetsgivaren är enligt lag skyldig att betala arbetsgivaravgifter. Arbetsgivaravgiften är 31,42% av löner och skattepliktiga förmåner.

Undantag

  • För anställda som är födda 1938–1951 är arbetsgivaravgiften 16,36%.
  • För anställda födda 1937 eller tidigare är arbetsgivaravgiften 6,15%.

Mer information om sociala avgifter och arbetsgivaravgifter hittar du hos Skatteverket.

Vi hjälper arbetsgivare att ha koll på kollektivavtalad försäkring och pension.

I vilken roll besöker du sidan idag?