Teckna försäkring och tjänstepension för de anställda

Företag som är bundna av kollektivavtal ska teckna försäkringar och tjänstepension för de anställda. Det är du som arbetsgivare som ansvarar för att teckna, administrera och betala försäkringarna och tjänstepensionen.

Vilka företag måste teckna försäkringar och tjänstepension?

Företag som är medlemmar i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv är vanligtvis bundet av ett kollektivavtal. I kollektivavtalet ingår skyldigheten att teckna kollektivavtalade försäkringar och tjänstepension för de anställda. Detsamma gäller för företag som har slutit kollektivavtal med fackförbund, så kallade hängavtalsföretag. För arbetare tecknar man försäkringar och tjänstepension hos Fora och för tjänstemän tecknar man hos både Fora och Collectum.

Teckna forsakringAtt teckna försäkring och tjänstepension

Beroende på om du har anställda arbetare eller tjänstemän gäller olika försäkringar och tjänstepensionslösningar.

Läs mer om hur du som arbetsgivare tecknar försäkringar och tjänstepension vid ett medlemskap i en arbetsgivarorganisation eller om företaget har ett så kallat hängavtal med ett fackförbund.

Försäkringarnas innehåll

Läs mer om försäkringarna som tecknas hos Fora och Collectum.

Företag som saknar kollektivavtal

Företag som saknar kollektivavtal har möjlighet att teckna försäkringsavtal hos Fora, så kallat frivilligt avtal.

Vi hjälper arbetsgivare att ha koll på kollektivavtalad försäkring och pension.

I vilken roll besöker du sidan idag?

Arbetsgivarservice
Kontakta oss på:
fraga@finfa.se
010 - 45 53 800