Arbetsgivarens ansvar för de kollektivavtalade försäkringarna och tjänstepensionen

Företag som är bundna av kollektivavtal ska teckna försäkringar och tjänstepension för de anställda. Det är du som arbetsgivare som ansvarar för att teckna och betala de kollektivavtalade försäkringarna och tjänstepensionen.

Kollektivavtal och försäkringar för de anställda

Företag som är medlemmar i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv är vanligtvis bundet av ett kollektivavtal. I kollektivavtalet ingår skyldigheten att teckna kollektivavtalade försäkringar och tjänstepension för de anställda.

Detsamma gäller för arbetsgivare som har slutit kollektivavtal med ett fackförbund, så kallade hängavtalsföretag. Försäkringarna för arbetare tecknas hos Fora och för tjänstemän hos både Fora och Collectum.

Vilka på företaget ska ha försäkringar och tjänstepension?

Företag med kollektivavtal ska teckna försäkringar och tjänstepension för samtliga sina anställda. De kollektivavtalade försäkringarna omfattar inte egna företagare och  VD i aktiebolag. Undantaget är Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) som gäller för alla.

VD i aktiebolag och egna företagare kallas ibland för frikrets. Med frikrets menas att de kan teckna försäkringar och tjänstepension i valfritt försäkringsbolag, även i Fora och Collectum.

Som frikrets räknas:

  • I enskild firma – ägaren
  • I handelsbolag – samtliga ägare
  • I aktiebolag – aktieägare med minst en tredjedel av aktierna själv eller sammanräknat med barn, make/maka och förälder. För delägare med mindre andel finns möjlighet att efter ansökan undantas från att anslutas till de kollektivavtalade försäkringslösningarna.
  • Make/maka till företagare räknas alltid som företagare oavsett bolagsform.

Läs mer om företagarens försäkringsskydd.

Vi hjälper arbetsgivare att ha koll på kollektivavtalad försäkring och pension.

I vilken roll besöker du sidan idag?

Arbetsgivarservice
Välkommen att kontakta oss:
fraga@finfa.se
010 - 45 53 800