Så gäller Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) vid hemarbete

Publicerad onsdagen den 18 mars 2020

När en anställd jobbar hemma gäller arbetsskadeförsäkringen TFA. Det krävs att olycksfallet har ett direkt samband med det arbete som utförs.

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) gäller när en anställd jobbar hemma eller på distans för arbetsgivarens räkning. Till skillnad från arbete på arbetsplatsen krävs att olycksfallet har ett direkt samband med det arbete som utförs.

Den anställda anmäler och söker ersättning hos AFA Försäkring.

Tips - när en anställd råkat ut för en arbetsskada, använd vår checklista för arbetsgivare.

Checklista arbetsskada