Lönerapportering vid korttidsarbete

Publicerad måndagen den 23 mars 2020

Till följd av statens utvidgade ekonomiska stöd till arbetsgivare vid korttidsarbete har Svenskt Näringsliv kommit överens med flera fackförbund om centrala kollektivavtal när det gäller korttidsarbete. Vi sammanfattar vad som gäller för lönerapporteringen till Fora och Collectum.

Arbetsgivarens lönerapportering vid korttidsarbete

Stödet vid korttidsarbete innebär att staten tar en del av kostnaden för att personal måste går ner i arbetstid. Den anställda kan få upp till 90 procent av sin lön trots mindre arbetstid.

Så här rapporterar du som arbetsgivare de anställdas löner till Fora och Collectum:

Arbetare

Den pensionsmedförande lönen ska motsvara kontant utbetald bruttolön, vilket motsvarar den totala ersättningen vid korttidsarbetet.

Tjänstemän med ITP 1

Den pensionsmedförande lönen ska motsvara kontant utbetald bruttolön, vilket motsvarar den totala ersättningen vid korttidsarbetet.

Tjänstemän med ITP 2, här finns två alternativ:

  1. Företaget fortsätter att anmäla den gamla (ordinarie) heltidslönen under tiden för korttidsarbetet. I detta fall fortsätter företaget att betala samma premie som tidigare, vilket innebär att månadskostnaden inte sänks.
  2. Företaget utnyttjar möjligheten som ges i avtalet: När korttidsarbetet inleds anmäls den faktiska lönen (den totala ersättningen under tiden för korttidsarbetet). När korttidsarbetet upphör ändras lönen till den lön som gällde innan korttidsarbetet påbörjades. Lönekapningsreglerna är tillfälligt förändrade, se nedan om kollektivavtal om korttidsarbete.

Ett kollektivavtal om korttidsarbete slutits mellan Svenskt Näringsliv och flera fackförbund. Inom avtalet har fattats en överenskommelse om ändring i ITP-avtalets (avdelning 2) lönekapningsregler:

  • Svenskt Näringsliv och PTK har enats om att punkten 3.3 i ITP-planen avdelning 2 om pensionsmedförande lön i de fall mindre än fem år återstår till pensionsåldern inte ska tillämpas för individer vars pensionsmedförande lön höjs med anledning av återgång till normaltjänstgöring efter tid med korttidsarbete. Undantaget avser endast lönehöjning av denna orsak. Ändringen gäller från den 16 mars 2020.

Vi hjälper arbetsgivare att ha koll på kollektivavtalad försäkring och pension.

I vilken roll besöker du sidan idag?