Arbetsgivarens möjligheter till ekonomiskt stöd

Publicerad måndagen den 9 mars 2020

Som arbetsgivare kan du få ekonomiskt stöd när en anställd genomgår arbetsplatsinriktad rehabilitering.

När en anställd arbetare genomgår en arbetsplatsinriktad rehabilitering kan du som arbetsgivare få  ersättning för upp till hälften av kostnaderna genom AFA Försäkring. Genom Försäkringskassan kan du ansöka om bidrag för rehabiliteringsåtgärder och till arbetshjälpmedel.

Läs förteckningen över möjligheter till ersättning som också innehåller länkar till ansökan.

Ekonomiskt stöd och ersättningar

Vi hjälper arbetsgivare att ha koll på kollektivavtalad försäkring och pension.

I vilken roll besöker du sidan idag?