Ändrade premier för förmånsbestämd ålderspension

Publicerad måndagen den 10 februari 2020

Alecta har beslutat att höja premierna för den förmånsbestämda ålderspensionen i ITP 2. Premiehöjningen gäller nyteckning och förmånsökningar.

Höjningen av premierna för ITP 2 ålderspension är anpassad till en förväntad längre livslängd och fallande marknadsräntor. Premiehöjningen gäller från den 1 mars 2020 och gäller nyteckning och förmånsökningar. För befintliga försäkringsförmåner i Alecta är premienivån garanterad och påverkas inte av beslutet.

Premien för familjepensionen sänks med i genomsnitt 2 procent, vilket beror på att längre förväntad livslängd ger minskade utbetalningar.

Läs mer om premieändringen hos Alecta.

Vi hjälper arbetsgivare att ha koll på kollektivavtalad försäkring och pension.

I vilken roll besöker du sidan idag?