Så fick Borlänge Energi stenkoll på pensionslösningarna

Publicerad tisdagen den 3 september 2019

Karin Sundström är HR-chef på Borlänge Energi, ett kommunalägt företag med 240 anställda. Bolaget arbetar med infrastrukturtjänster, såsom leverans av vatten och el. Det var när Borlänge Energi skulle byta arbetsgivarorganisation som Karin och hennes kollegor på HR-avdelningen kom i kontakt med Finfa.

Att byta arbetsgivarorganisation var lite som att komma in i en ny värld. Då fick vi hjälp av Peter på Finfa, vilket var toppen, säger Karin.

Borlänge Energi tillhörde arbetsgivarorganisationen KFS (Kommunala Företagens Samorganisation) och skulle nu byta till EFA, Energiföretagens Arbetsgivareförening. Det innebar stora förändringar och mycket administration, och särskilt på ett område behövde Borlänge Energi stöd från Finfa:

Vi behövde få hjälp med våra kollektivavtalade försäkringar, och framförallt på ett område: pensionerna, berättar Karin.

Peter Hybinette är Finfas försäkringskonsult i Dalarna och Gävleborg. Han hjälpte Karin och hennes kollegor på Borlänge Energi att reda ut vad som gäller med pensionerna när arbetsgivaren byter arbetsgivarorganisation. Några av medarbetarna på företaget skulle behålla en äldre pensionslösning, medan andra skulle gå över till en ny – vilket gjorde det extra rörigt för HR-avdelningen. Både genom direktkommunikation, informationsträffar och webinars har Peter och Finfa stöttat Borlänge Energi i sitt arbete med pensionslösningarna.

Kontakten med Finfa har fungerat jättebra. Peter är väldigt kunnig, positiv och tillmötesgående, säger Karin Sundström.

Karin lyfter fram en viktig aspekt som gör att hon fått ännu högre förtroende för Finfa: närheten. Representanterna för arbetsgivarorganisationen EFA sitter i Stockholm, medan Peter finns i Falun, vilket Karin tycker är en stor fördel. Hon beskriver det som lyxigt att få lokalt stöd på ett så komplext område som kollektivavtalade försäkringar och pensioner.

Jag hade dessutom inte räknat med den här höga nivån. Vi har fått väldigt bra hjälp, och de gånger just Peter inte gått att nå, har vi alltid fått hjälp av någon annan hos Finfa, sammanfattar Karin Sundström.