Att tänka på vid lönerapporteringen efter sommaren

Publicerad tisdagen den 3 september 2019

Efter sommaren har du några saker att komma i håg när du ska lönerapportera till Collectum och Fora.

Rapportering till Collectum

Du rapporterar tjänstemännen till Collectum.

  • Kom ihåg att avanmäla sommarpersonal när de har slutat.
  • För anställda med ITP 1 rapporteras utbetald bruttolön varje månad. Du ska inkludera semesterersättningen som betalats ut.
  • För anställda med ITP 2 rapporterar du ny lön vid varje löneförändring. För de som har ITP 2 inkluderar du semesterersättningen i årslönen genom att multiplicera månadslönen med 12,2.

Rapportering till Fora

Du rapporterar både arbetare och tjänstemän till Fora.

  • Om det sker löneförändringar under året, till exempel vid lönejusteringar och nyanställningar, ska du uppdatera den preliminära totala lönesumman till Fora. På så sätt får du så korrekt faktura som möjigt från Fora.

Tips - checklista för lönerapportering

Använd vår checklista för att inte missa något vid lönerapporteringen för dina anställda tjänstemän och arbetare.

Checklista lönerapportering