Prisbasbeloppen för 2020 är beräknade

Publicerad måndagen den 5 augusti 2019

Nästa år höjs prisbasbeloppet med 800 kronor och det förhöjda prisbasbeloppet med 900 kronor.

Statistiska Centralbyrån (SCB) har i uppdrag av regeringen att beräkna prisbasbeloppen.

Prisbasbeloppen år 2020:

  • Prisbasbeloppet 47 300 kronor
  • Förhöjda prisbasbeloppet 48 300 kronor

Beloppen ska formellt fastställas av regeringen under hösten.

Vi hjälper arbetsgivare att ha koll på kollektivavtalad försäkring och pension.

I vilken roll besöker du sidan idag?