Särskild löneskatt för äldre tas bort

Publicerad tisdagen den 4 juni 2019

Den särskilda löneskatten för anställda över 65 år tas bort från den 1 juli.

Den särskilda löneskatten på 6,15 procent för äldre tas bort från den 1 juli. Det innebär att arbetsgivare inte betalar någon arbetsgivaravgift för anställda födda 1937 eller tidigare. För anställda födda mellan 1938-1953 betalar arbetsgivare endast ålderspensionsavgift på 10,21 procent.

skatteverket.se ser du en sammanställning över arbetsgivaravgifterna.

Vi hjälper arbetsgivare att ha koll på kollektivavtalad försäkring och pension.

I vilken roll besöker du sidan idag?