Tänk på att rapportera löneförändringar

Publicerad måndagen den 6 maj 2019

April är en vanlig månad för lönerevision och i samband med det behöver du tänka på att rapportera in ändrade löner till Fora och Collectum.

Löneuppgifterna som du rapporterar in till Fora och Collectum används för att beräkna de anställdas försäkrings- och pensionspremier. Genom att anmäla rätt löner får du rätt faktura och slipper retroaktiva betalningar.

Du rapporterar arbetare till Fora och tjänstemän till Fora och Collectum. Vår checklista beskriver hur du ska gå tillväga.

Checklista lönerapportering