Finfa får toppbetyg av arbetsgivarna

Publicerad tisdagen den 28 maj 2019

Under hösten 2018 gjorde vi tre olika kundersökningar som visade att de arbetsgivare som känner till Finfa är mycket nöjda.

Vi gjorde tre kundundersökningar där vi mätte Nöjd-kund-index (NKI). Skalan är 1-100 och resultatet blev:

  • Hemsidan finfa.se - 83,4
  • Informationsträffar - 88
  • Finfa som helhet - 72,8

Som jämförelse kan nämnas att Försäkringsbranschen har ett NKI-snitt på 69.2 enligt Svenskt Kvalitetsindex.

Mats Wikberg, Verksamhetsansvarig på Finfa AB, förklarar det höga resultatet: 

Våra försäkringskonsulters höga kompetens kombinerat med en mängd olika kanaler - arbetsgivarservice via telefon och chatt, fysiska möten runt om i landet, informationsträffar, webinars och en hemsida med hög sökfunktion, pedagogiska checklistor, filmer och material att ladda ner – är nyckeln till att arbetsgivarna gett oss toppbetyg.

Vi hjälper arbetsgivare att ha koll på kollektivavtalad försäkring och pension.

I vilken roll besöker du sidan idag?