Så här ansöker du om stöd för rehabilitering av anställda

Publicerad tisdagen den 30 april 2019

Som arbetsgivare kan du söka ersättning för upp till hälften av dina kostnader när en anställd arbetare genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering.

Arbetsgivare kan ansöka om rehabiliteringsstöd för anställda arbetare som omfattas av sjukförsäkringen AGS. Stödet gäller rehabiliteringsinsatser för psykiska och fysiska besvär. Det gäller även för insatser som görs i förebyggande syfte.

Läs mer om rehabiliteringsstödets villkor och hur du som arbetsgivare ansöker hos AFA Försäkring.

Tips - det finns fler möjligheter till ekonomisk ersättning för arbetsgivare.