Jenny hjälper Jönköpingsföretagen att få koll på försäkring och pension

Publicerad torsdagen den 25 april 2019

Om företaget har kollektivavtal omfattas medarbetarna av en mängd olika försäkringar, men ofta saknas kunskap om vad de innefattar och hur de kan tillämpas.

Långt ifrån alla företag i Jönköpingsregionen känner till att de kan få hjälp med dessa frågor. Försäkringskonsulten Jenny är lokal representant på Finfa, som informerar privata arbetsgivare om kollektivavtalade försäkringar och pension. Hon berättar att det är vanligt att företag går miste om mycket av det som finns tillgängligt.

Det händer alldeles för ofta att arbetsgivare inte vet vilka insatser som behövs eller vilket stöd de kan få, säger Jenny.

Finfa är en del av Svenskt Näringsliv och hjälper privata arbetsgivare som har eller funderar på att skaffa kollektivavtal. För de allra flesta företag är kollektivavtalade försäkringar ett ämne som inte alltid är lätt att sätta sig in i, och det krävs engagemang och resurser för att hålla sig uppdaterad på egen hand.

Finfa anordnar regelbundet informationsträffar, utbildningar och webinars där arbetsgivare kan få nya kunskaper och ställa frågor till våra representanter. På vår hemsida finns massor av informativt, pedagogiskt material som kan vara ett bra stöd, berättar Jenny.

Kollektivavtalade försäkringar omfattar bland annat skydd vid arbetsskador och sjukdom. Rehabilitering och förebyggande insatser är områden som är viktiga för de flesta arbetsgivare och har stor inverkan på allt från arbetsmiljö till lönsamhet. Det många inte vet, berättar Jenny, är att det finns både kostnadsfri rådgivning att få och ekonomiska medel att söka.

Det finns mycket mer stöd att få vid till exempel förebyggande insatser än vad företag i regel känner till. Vi kan gå igenom vad som gäller för varje arbetsgivare och förtydliga vem man vänder sig till och hur man går tillväga, säger Jenny.

Jenny och hennes kollegor på Finfa arbetar med såväl små som stora företag. De anpassar insatserna och samarbetet utifrån företagets storlek och karaktär. Med Finfa kan företaget både ha en löpande dialog och få hjälp med specifika punktinsatser. Samarbetet ger ökad kompetens hos HR-avdelning och ledningsgrupp, samtidigt som företaget säkerställer att medarbetarna får ta del av det som ingår i kollektivavtalets försäkringar.

Medan privatpersoner kan få stöd och rådgivning av sitt fackförbund, kan företag få detsamma från oss, sammanfattar Jenny.