Det här gäller när en anställd är tjänstledig

Publicerad onsdagen den 3 april 2019

När en anställd ska vara tjänstledig påverkar det de premier som ditt företag betalar för de kollektivavtalade försäkringarna. Olika gäller beroende på om den anställda är arbetare eller tjänsteman

För en arbetare gäller i regel försäkringarna via AFA Försäkring vid föräldraledighet, studier och övrig tjänstledighet. Om den anställda är tjänstledig mer än sex månader minskar eller upphör försäkringsskyddet.

När det gäller tjänstlediga tjänstemän är företaget vanligtvis inte skyldigt att betala tjänstepensionen ITP 1 eller ITP 2.

Läs mer - arbetsgivarens checklista vid tjänstledighet