Kollektivavtalad försäkring på engelska

Publicerad torsdagen den 28 mars 2019

Vi erbjuder både arbetsgivare och anställda information om de kollektivavtalade försäkringarna på engelska.

Information om kollektivavtalad försäkring och pension kan vara extra utmanande att förstå om man inte har svenska som första språk. Vi erbjuder information på engelska till både arbetsgivare och anställda. Informationen till arbetsgivare handlar om hur försäkringar och tjänstepension ska hanteras. Vår information till anställda är en hjälp för arbetsgivaren att informera om försäkringarnas innehåll.

For employers

For employees