Inkomstbasbeloppet för 2020 är beräknat

Publicerad torsdagen den 7 november 2019

Pensionsmyndigheten har beräknat nästa års inkomstbasbelopp.

2020 års inkomstbasbelopp är beräknat till 66 800 kronor, vilket är en höjning med 2400 kronor. Beloppet beräknas av Pensionsmyndigheten på uppdrag av regeringen.

Prisbasbeloppen för nästa år är redan fastställda av regeringen. Inkomstbasbeloppet ska fastställas formellt inom kort.

Läs mer om basbeloppen och hur de används.

Vi hjälper arbetsgivare att ha koll på kollektivavtalad försäkring och pension.

I vilken roll besöker du sidan idag?