Beslut taget om höjd pensionsålder

Publicerad fredagen den 18 oktober 2019

Riksdagen har tagit beslut om att höja både pensionsåldern och åldersgränsen för rätten att vara kvar i anställning .

Höjd pensionsålder från 2020

Riksdagen har tagit beslut i de förslag som bygger på den så kallade Pensionsgruppens överenskommelse. Några av besluten är:

  • Den lägsta åldern för att ta ut allmän pension höjs från 61 till 62 år från och med den 1 januari 2020. 
  • Lagen om anställningsskydd (LAS) reglerar bland annat åldersgränsen för rätten att vara kvar i en anställning . Från och med 1 januari 2020 höjs åldern från 67 till 68 år. Den höjs till 69 år 2023.
  • Riktålder införs. Det innebär att åldern för när man tidigast kan ta ut bland annat allmän pension och garantipension kommer att kopplas till medellivslängdens utveckling.

Läs mer om besluten på www.riksdagen.se.

 

Vi hjälper arbetsgivare att ha koll på kollektivavtalad försäkring och pension.

I vilken roll besöker du sidan idag?