Premier för de kollektivavtalade försäkringarna 2019

Publicerad torsdagen den 17 januari 2019

Premierna för de kollektivavtalade försäkringarna 2019 är klara. Avgifterna för omställningsförsäkringarna sänks och arbetarnas pensionspremie reduceras även i år.

Sänkta avgifter för omställningsförsäkringarna

För medlemsföretag inom Svenskt Näringsliv sänks premien för tjänstemännens omställningsavtal via TRR Trygghetsrådet från 0,3 till 0 procent av den anställdas bruttolön. Hängavtalsföretag betalar 0,4 procent av bruttolönen.

Premien för arbetarnas omställningsförsäkring via Trygghetsfonden TSL sänks från 0,3 till 0,0733 procent av den anställdas bruttolön. Hängavtal betalar 0,3773 procent av den bruttolönen. En del av arbetarnas omställningsstöd är momsbelagd.

Premiereduktion för Avtalspension SAF-LO

Pensionspremien för arbetarnas Avtalspension SAF-LO reduceras med 0,20 procent då det fortfarande finns ett överskott i den gamla pensionsplanen (STP-planen via AMF) för arbetare.

Här ser du en sammanställning över arbetsgivarens kostnader för de kollektivavtalade försäkringarna.

Premier 2019