Möjligheter till bidrag vid sjukdom och rehabilitering

Publicerad torsdagen den 10 januari 2019

Som arbetsgivare kan du ansöka om ekonomiskt bidrag i samband med anställdas sjukdom och rehabilitering.

AFA Försäkring och Försäkringkassan erbjuder arbetgivare olika former av stöd som bland annat syftar till att förebygga och förkorta sjukfrånvaro.

Vi har gjort en sammanställning över dina möjligheter.

Ekonomiskt stöd och ersättningar - arbetsgivarens möjligheter