Prisbasbeloppet för 2019

Publicerad måndagen den 6 augusti 2018

Prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet har beräknats för nästa år.

Statistiska Centralbyrån har i uppdrag av regeringen att beräkna prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet. 2019 års belopp är beräknade till:

  • Prisbasbeloppet - 46 500 kronor (1000 kronor högre än årets belopp)
  • Det förhöjda prisbasbeloppet - 47 400 kronor (900 kronor högre än årets belopp)

Nästa års inkomstbasbelopp beräknas av Pensionsmyndigheten under hösten. Basbeloppen ska också fastställas formellt av regeringen.

Här ser du årets basbelopp.