Den nya vårdskatten- förmånsbeskattning av sjukvård som arbetsgivaren betalar

Publicerad tisdagen den 19 juni 2018

Lagen om vårdskatt börjar gälla den 1 juli. Det finns flera gränsdragningsfrågor som Skatteverket måste titta närmare på, där det inte är självklart hur lagstiftningen ska tolkas.

Vårdskatten innebär att den privata hälso- och sjukvård som arbetsgivaren betalar blir en skattepliktig förmån för den anställda. Samtidigt ska företagshälsovård, viss förebyggande behandling och rehabilitering även fortsättningsvis vara skattefri.

Att dra gränsen mellan vad som är skattefritt och skattepliktigt kan innebära problem både för arbetsgivare och anställda. Skatteverket menar att grundregeln är att allt som man får av arbetsgivaren är skattepliktigt. Samtidigt ska det som arbetsgivaren gör enligt lag, som till exempel förebyggande och rehabiliterande behandlingar, vara skattefritt.

Läs mer om vårdskatten hos Skatteverket.