Inkomsttaket för sjukpenningen höjs den 1 juli

Publicerad tisdagen den 29 maj 2018

Den 1 juli höjs inkomsttaket för sjukpenningen från 7,5 till 8 prisbasbelopp.

Det höjda inkomsttaket påverkar också de kollektivavtalade sjukförsäkringarna.

Inkomsttaket för tjänstemännens ITP sjukpension, som betalas ut av Alecta, höjs till 8 prisbasbelopp. Arbetsgivarens premie förändras inte under 2018.
Läs mer om reglerna kring ITP sjukpension och det nya inkomsttaket hos Alecta.

Inkomsttaket för arbetarnas sjukförsäkring AGS höjs också till 8 prisbasbelopp.