Arbetsgivare erbjuds utökat rehabiliteringsstöd

Publicerad torsdagen den 24 maj 2018

Från och med den 1 juli i år kan arbetsgivare ansöka om Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd hos Försäkringskassan. Syftet med stödet är att förebygga och förkorta sjukskrivningar.

Det nya stödet ska användas till att bland annat planera och genomföra rehabilteringsåtgärder. Åtgärderna ska utföras av en anordnare som är godkänd av Försäkringskassan, som företagshälsovård eller annan aktör. Stödet ersätter det nuvarande Arbetsplatsnära stödet.

Bidraget går direkt till dig som arbetsgivare och täcker upp till 10 000 kronor per anställd och år, men högst med 200 000 kronor per arbetsgivare och år (för år 2018 högst 100 000 kronor).

Läs mer om Arbetsplatsinriktat rehabilteringsstöd och om hur du ansöker hos Försäkringskassan.

Vi hjälper arbetsgivare att ha koll på kollektivavtalad försäkring och pension.

I vilken roll besöker du sidan idag?