Tänk på att anmäla ändringar vid lönerevision

Publicerad onsdagen den 18 april 2018

Är det dags för lönerevision på företaget? Vid löneförändringar är det viktigt att du anmäler in de nya lönerna till Fora och Collectum. Följ vår checklista för lönerapportering, så missar du inte något.

Lönerevision och löneförändringar för de anställda kan påverka företaget totala lönesummor och därmed premierna för de kollektivavtalade försäkringarna. Olika rutiner gäller för lönerapportering av anställda arbetare och tjänstemän med ITP 1 eller ITP 2.