Upphandling om förvaltare av ITP klar

Publicerad måndagen den 12 mars 2018

Det är nu klart vilka tio försäkringsbolag som blir valbara inom tjänstepensionen ITP under de kommande åren.

Upphandlingarna av tjänstepensionsförvaltare genomförs av Collectum på uppdrag av Svenskt Näringsliv och PTK. Den upphandling som nu är klar gäller mellan den 1 oktober 2018 till och med den 30 september 2023. Fokus i upphandlingen har varit sänkta fondavgifter och att få en bättre modell för utbetalningar för att kunna ge tjänstemännen mesta möjliga tjänstepension.

Tio försäkringsbolag, varav fem inom traditionell pensionsförsäkring och fem inom fondförsäkring, har utsetts att förvalta den premiebestämda delen av ITP:

  • Traditionell försäkring: Alecta, AMF, Folksam, SEB och Skandia
  • Fondförsäkring: Danica, Handelsbanken, Movestic, SPP och Swedbank

Alecta fortsätter att vara ickevalsalternativet för den pensionssparare som inte gör något aktivt val.

Läs mer om upphandlingen hos Collectum.