Regeländringar inom Socialförsäkringen 2018

Publicerad onsdagen den 14 mars 2018

Under 2018 införs nya regler i Socialförsäkringen, varav några är extra viktiga för arbetsgivaren att känna till. Bland annat blir arbetsgivaren skyldig att upprätta en rehabiliteringsplan för en anställd som är sjuk längre än 30 dagar.

Under året sker förändringar i socialförsäkringen, några är extra viktiga för arbetsgivaren att känna till:

Skyldighet att upprätta en rehabiliteringsplan

  • Från den 1 juli är arbetsgivaren skyldig enligt lag att upprätta en rehabiliteringsplan när en anställd är sjuk i längre än 30 dagar. För sjukfall som pågår när lagen träder i kraft eller förväntas pågå minst 60 dagar ska en rehabiliteringsplan upprättas senast den 30 september 2018. Läs mer hos regeringen.se.

Möjlighet att få sjukpenning i väntan på beslut

  • Från och med den 1 januari kan den som har haft sjukpenning en period och ansöker om ytterligare en period få ersättningen under avvaktan på beslut. Detta innebär att en försäkrad som har haft sjukpenning under minst 15 dagar och lämnar ett nytt läkarintyg om fortsatt nedsatt arbetsförmåga i normalfallet inte behöver vara oviss om sin försörjning under den tid som Försäkringskassan tar ställning till ansökan om en ny period med sjukpenning. Läs mer hos regeringen.se.

Taket i sjukförsäkringen höjs

  • Det så kallade taket i sjukförsäkringen höjs från 7,5 till 8 prisbasbelopp den 1 juli 2018. De förmåner som omfattas är sjukpenning, rehabiliteringspenning, närståendepenning, smittbärarpenning och ersättning från Försäkringskassan vid tvist om sjuklön. AGS-försäkringen behöver inte justeras eftersom den är procentuell av sjukpenningen medan ITP:s sjukförsäkring ska anpassas till sjukpenningens höjda tak. Läs mer hos regeringen.se.