Så här blir premierna för ITP 2019

Publicerad tisdagen den 20 november 2018

Alecta har fattat beslut om nästa års premier för tjänstepensionen ITP.

Det blir fortsatta premiereduktioner för ITP nästa år. Information om hur premierna har beräknats finns hos Alecta.

Tjänstepensionen ITP för tjänstemän är ett försäkringspaket som innehåller flera olika försäkringar. Fakturan kommer från Collectum och är en summering av de premier som arbetsgivaren betalar för.

Här kan du se vad försäkringarna kostar

Vi hjälper arbetsgivare att ha koll på kollektivavtalad försäkring och pension.

I vilken roll besöker du sidan idag?