Inkomstbasbeloppet för 2019

Publicerad onsdagen den 14 november 2018

Pensionsmyndigheten har beräknat nästa års inkomstbasbelopp.

Pensionsmyndigheten har beräknat 2019 års inkomstbasbelopp till 64 400 kronor. Det är en höjning med 1 900 kronor jämfört med årets belopp.

Prisbasbeloppen för nästa år är beräknade sedan tidigare.

Läs mer om basbeloppen och hur de används