Inkomstbasbeloppet för 2019

Publicerad onsdagen den 14 november 2018

Pensionsmyndigheten har beräknat nästa års inkomstbasbelopp.

Pensionsmyndigheten har beräknat 2019 års inkomstbasbelopp till 64 400 kronor. Det är en höjning med 1 900 kronor jämfört med årets belopp.

Prisbasbeloppen för nästa år är beräknade sedan tidigare.

Läs mer om basbeloppen och hur de används

Vi hjälper arbetsgivare att ha koll på kollektivavtalad försäkring och pension.

I vilken roll besöker du sidan idag?