Checklista för lönerapportering till Collectum

Publicerad måndagen den 26 november 2018

När det gäller november månads löner påminner Collectum om att du ska rapportera innan den 12 december. Då kommer de med i underlaget för den särskilda löneskatten.

Du ska löpande rapportera in aktuella lönesummor till Collectum för de anställda som har tjänstepensionen ITP. Löneuppgifterna används för att beräkna de anställdas försäkrings- och pensionspremier.

När det gäller november månads löner är det också viktigt att rapportera innan den 12 december, så att du får med rätt löneuppgifter i underlaget för att beräkna den särskilda löneskatten.

Vår checklista och film hjälper dig med vad du ska tänka på när det gäller lönerapportering för tjänstemännen till Collectum.

Checklista  lönerapportering

 

Vi hjälper arbetsgivare att ha koll på kollektivavtalad försäkring och pension.

I vilken roll besöker du sidan idag?