Förändring av Trygghetsfonden TSL den 1 november

Publicerad måndagen den 18 september 2017

Trygghetsfonden TSL förändras från den 1 november. Syftet är att skapa en mer effektiv omställning för arbetare som sägs upp på grund av arbetsbrist.

Trygghetsfonden TSL förändrar modellen för omställningen av arbetare från och med den 1 november 2017. Nya TSL ska bli effektivare för både arbetsgivaren och den uppsagda genom bland annat:

  • Lokala omställningsrådgivare som tar den första kontakten med den uppsagda
  • Färre och kvalitetssäkrade omställningsleverantörer
  • Leverantörerna kommer att fakturera TSL direkt

Du kan läsa mer om förändringen på TSL:s hemsida. Finfa kommer att uppdatera sin information med de nya rutinerna när de börjar gälla den 1 november.

Omställningsförsäkringen för arbetare finns till för att underlätta för både den uppsagda och företaget vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Försäkringen omfattar omställningsstöd och avgångsbidrag.