Prisbasbeloppet för 2018

Publicerad måndagen den 14 augusti 2017

Prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbelopet har beräknats för 2018.

Statistiska Centralbyrån har beräknat 2018 års prisbasbelopp:

  • Prisbasbeloppet är beräknat till 45 500 kronor (ökning med 700 kronor)
  • Det förhöjda prisbasbeloppet är beräknat till  46 500 kronor (ökning med 800 kronor)

Nästa års inkomstbasbelopp beräknas av Pensionsmyndigheten senare i höst. Basbeloppen ska också fastställas av regeringen.

Läs mer om basbeloppen och hur de används.