Kom i håg att rapportera de anställdas löneförändringar

Publicerad onsdagen den 9 augusti 2017

Löneförändringar, vid till exempel lönerevision, kan påverka ditt företags totala lönesummor och därmed premierna för de kollektivavtalade försäkringarna. Det är viktigt att rapportera aktuella löneuppgifter till de bolag som administrerar de kollektivavtalade försäkringarna.

Du ska rapportera aktuella löneuppgifter för dina anställda arbetare till Fora och för anställda tjänstemän till Fora och Collectum. Vår checklista hjälper dig att göra rätt.