Tips på möjligheter till ekonomisk ersättning vid sjukfrånvaro och rehabilitering

Publicerad onsdagen den 19 april 2017

Som arbetsgivare har du möjlighet att ansöka om ekonomiskt stöd och ersättning vid till exempel rehabilitering av anställda och höga sjuklönekostnader på företaget.

Du kan ansöka om ersättning för höga sjuklönekostnader och vid insatser för att förebygga sjukfrånvaro hos Försäkringskassan. För dig med kollektivavtalade försäkringar på den privata arbetsmarknaden finns dessutom stöd för rehabilitering av arbetare att söka hos AFA Försäkring.

Vi hjälper arbetsgivare att ha koll på kollektivavtalad försäkring och pension.

I vilken roll besöker du sidan idag?