Grattis Alecta 100 år!

Publicerad fredagen den 24 mars 2017

I år är det 100 år sedan Sveriges Privatanställdas Pensionskassa SPP, numera Alecta, bildades. Ta del av historien om hur den svenska kollektivavtalade tjänstepensionen föddes.

Iden till den tjänstepensionslösning som Alecta förvaltar föddes för 100 års sedan. På uppdrag av kollektivavtalsparterna Svenskt Näringsliv och PTK förvaltar Alecta kollektivavtalad tjänstepension åt många företag och privatpersoner.

  • Ta del av historien hos Alecta; hur idén om den svenska kollektivavtalade tjänstepensionen föddes och hur den har utvecklats genom åren.