Checklista - så här tecknar du kollektivavtalad försäkring för dina anställda

Publicerad tisdagen den 21 mars 2017

Företag som är bundna av kollektivavtal ska teckna försäkringar och tjänstepension för de anställda. Finfas praktiska checklista hjälper dig med vad du ska göra.

Företag som är medlemmar i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv är vanligtvis bundet av ett kollektivavtal. I kollektivavtalet ingår skyldigheten att teckna kollektivavtalade försäkringar och tjänstepension för de anställda. Detsamma gäller för arbetsgivare som har slutit kollektivavtal med ett fackförbund, så kallade hängavtalsföretag. Finfas praktiska checklista hjälper dig med vad du ska göra när du ska teckna försäkringarna.