Det röda kuvertet är på väg

Publicerad tisdagen den 28 februari 2017

Under mars får dina anställda tjänstemän ett kuvert från Collectum med årsbesked för sin tjänstepension ITP.

Collectums årsbesked innehåller information om intjänad tjänstepension och en prognos över den framtida pensionen.

Passa gärna på att informera dina anställda om tjänstepensionen, som är en uppskattad och värdefull förmån som du som arbetsgivare betalar för. Finfa har ett nytt material, som du kan använda för att informera dina anställda. Materialet innehåller information till både tjänstemän och arbetare.

Material för att informera om tjänstepensionen och det kollektivavtalade försäkringsskyddet

Vi hjälper arbetsgivare att ha koll på kollektivavtalad försäkring och pension.

I vilken roll besöker du sidan idag?