2018 års premier för arbetarnas AFA-försäkringar

Publicerad måndagen den 18 december 2017

2018 års premier för arbetarnas avtalspension och försäkringar är fastställda. Det blir bara en liten höjning jämfört med 2017.

Premier för arbetare 2018 vid medlemsskap i Svenskt Näringsliv

Fora administrerar och fakturerar avtalsförsäkringarna varje jämn månad och slussar sedan pengarna vidare till AFA Försäkring och de valda pensionsbolagen.

Pensionspremien på lön upp till 468.750 kronor kommer förmodligen att bli något lägre eftersom det fortfarande finns ett överskott i den gamla pensionsplanen för arbetare. Information om eventuell reduktion kommer i början av 2018.

Premierna för avtalspensionen och försäkringarna beräknas i procent av bruttolönen.

Premierna i försäkringspaketet för arbetare

Lön ≤ 468 750 kr per år

Lön > 468 750 kr per år

Avtalspension SAF-LO pensionspremie

Premiebefrielse

4,5

0

30

0

Avtalsgruppsjukförsäkring, AGS 0 0
Föräldrapenning, FPT 0 0
Omställningsförsäkring, AGB och TSL 0,30 0
Tjänstegrupplivförsäkring, TGL 0,10 0
Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA 0,01 0,01
Totalt 4,91% 30,01%