Så blir ITP-premierna 2018

Publicerad måndagen den 20 november 2017

ITP-premierna för nästa år är nu klara.

Alectas styrelse har fattat beslut om 2018 års premier för ITP. Premierna för sjuk- och premiebefrielseförsäkringen blir något lägre, eftersom sjukfrånvaron inte längre ökar hos företagen.

Tjänstepensionen ITP för tjänstemän är ett försäkringspaket som innehåller flera olika försäkringar. Fakturan kommer från Collectum och är en summering av de premier som du som arbetsgivare betalar för.

Ta del av Collectums sammanställning över 2018 års premier för ITP 1 och ITP 2.

Vi hjälper arbetsgivare att ha koll på kollektivavtalad försäkring och pension.

I vilken roll besöker du sidan idag?