Dags att börja tänka på den särskilda löneskatten

Publicerad fredagen den 8 december 2017

Arbetsgivare som tecknat tjänstepension för sina anställda ska betala en särskild löneskatt på pensionskostnaderna. För att kunna beräkna löneskatten på 2017 års pensionskostnader behöver du löneskatteunderlag.

Som arbetsgivare ska du betala 24,26 procent i särskild löneskatt på företagets kostnader för de anställdas pensionsförmåner. Du redovisar kostnaderna till Skatteverket med hjälp av ett löneskatteunderlag, som är en sammanställning av bland annat de pensionsförmåner som ska lönebeskattas.

Löneskatteunderlag för de olika tjänstepensionerna

Läs mer - så här får du löneskatteunderlag från Collectum, Alecta och Fora.