Inkomstbasbeloppet för 2018

Publicerad onsdagen den 25 oktober 2017

Pensionsmyndigheten har nu beräknat inkomstbasbeloppet för nästa år. Prisbasbeloppen är beräknade sedan tidigare.

Pensionsmyndigheten har på uppdrag av regeringen beräknat inkomstbasbeloppet för 2018 till 62 500 kronor. Det höjs med 1000 kronor eller 1,6% jämfört med 2017 års inkomstbasbelopp.

Prisbasbeloppen för 2018 är beräknade sedan tidigare. Basbeloppen fastställs formellt av regeringen inom kort.

Mer information om basbeloppen och hur de används.