Fora informerar om möjligheten att välja pensionsförvaltare

Publicerad måndagen den 30 oktober 2017

Under oktober och november gör Fora ett utskick till de som ännu inte valt pensionsförvaltare för sin Avtalspension SAF-LO. Syftet är att uppmärksamma möjligheten för den anställda att själv påverka tjänstepensionen.

Många av de som omfattas av Avtalspension SAF-LO har inte gjort ett aktivt val av pensionsförvaltare. Genom att göra ett val av förvaltare har den anställda själv möjlighet att påverka storleken på sin framtida tjänstepension.

På uppdrag av Svenskt Näringsliv och LO gör Fora därför ett utskick till de i åldrarna 35-61 år, som ännu inte valt pensionsförsvaltare. Utskicket består av en broschyr, där samtliga pensionsförvaltare inom Avtalspension SAF-LO beskriver sina försäkringar. Utskicket kommer att göras av Fora varje höst.

Du kan läsa mer om informationsutskicket hos Fora.