Tänk på att du har möjlighet att ansöka om Arbetsplatsnära stöd hos Försäkringskassan

Publicerad måndagen den 9 januari 2017

Du som är arbetsgivare kan få bidrag för köp av utredningar som kan förebygga sjukfrånvaro eller underlätta för dina anställda att komma tillbaka i arbete efter sjukskrivning.

Bidraget till det arbetsplatsnära stödet täcker halva kostnaden för en utredning, men är maximalt 7 000 kronor per utredning. Stödet kan användas vid bland annat upprepad korttidsfrånvaro, signaler om ohälsa och om det finns risk för att en anställd blir långvarigt sjukskriven.

Ansök senast 1 februari

Du kan ansöka om bidrag för utredningar som har genomförts sedan 1 januari 2016. Ansökan för utredningar som gjordes under 2016 ska ha kommit in till Försäkringskassan senast den 1 februari 2017.

För villkor och ansökan, läs mer hos Försäkringskassan.

Tips!

Arbetsgivarens olika möjligheter att söka stöd och ersättning.

Vi hjälper arbetsgivare att ha koll på kollektivavtalad försäkring och pension.

I vilken roll besöker du sidan idag?