Dags att göra den slutliga lönerapporteringen till Fora

Publicerad fredagen den 16 december 2016

Mellan den 2-31 januari nästa år ska du rapportera in företagets slutliga löner till Fora.

Viktigt att göra den slutliga lönerapporteringen i tid

För att att kunna beräkna de slutliga premierna för 2016 måste Fora få en rapport på den slutliga lönen för dina anställda. Utifrån dessa summor gör Fora en slutavräkning i februari, som innebär att företaget ska betala eller få pengar tillbaka. Foras överföring av dina arbetares pensionspremier till valda pensionsförvaltare bygger på denna individuella slutliga årslönerapport.

Tips!

Fora har en sammanställning över vanliga frågor och svar som kan dyka upp i samband med lönerapporteringen och instruktionsfilmer om lönerapporteringen.

Vi hjälper arbetsgivare att ha koll på kollektivavtalad försäkring och pension.

I vilken roll besöker du sidan idag?