Inkomstbasbeloppet för 2017

Publicerad söndagen den 20 november 2016

Pensionsmyndigheten har nu beräknat inkomstbasbeloppet för nästa år. Prisbasbeloppen är beräknade och fastställda sedan tidigare.

Pensionsmyndigheten har på uppdrag av regeringen beräknat inkomstbasbeloppet för 2017. Det höjs med 3,7 % eller 2200 kronor jämfört med 2016 års inkomstbasbelopp. Beloppet är formellt fastställt av regeringen.